Penge & parforhold - og en test

Når to unge flytter sammen for at prøve, om kærligheden kan holde, er det en god idé at tage en økonomisnak fra a-z . Og bor man allerede sammen, kan man kickstarte med en lille test om penge og parforhold.
Ægteskabet er stadig den almindeligste samlivsform, men ca. 300.000 danske par lever papirløst, og det kan der være såvel fordele som ulemper ved. Pointen er at kende konsekvenserne af at vælge det ene eller andet, så man kan sikre sig selv og hinanden bedst muligt.
Inden man får fælles navneskilt på døren, er det værd at drøfte, hvilke værdier, man vil bygge på og hvad man synes er vigtigst at bruge penge på. Og også bevidst at beslutte, hvilken ”styringsmodel”, man foretrækker i det fælles liv med pengene:

• Separatøkonomi, hvor man hver især beholder egne penge, men betaler til de fælles udgifter.
• Fællesøkonomi, hvor man blander alle indtægter og udgifter sammen.
• Solidarisk overskudsdeling, hvor man slår de to indtægter sammen og deler overskuddet mellem sig, når fællesudgifterne er betalt.

Tager man økonomisnakken fra starten, forebygger man, at noget så prosaisk som penge bliver det stridspunkt, der får forholdet til at ramle.
Og har man først indført gode pengevaner, behøver man ikke bruge meget tid på økonomien i det daglige, men kan ofte nøjes med en årlig ”PUS-samtale”.

PUS-samtalen

En PUS-samtale er parforholdets parallel til MUS-samtalen på arbejdspladsen, hvor MedarbejderUdviklingsSamtalen er en mulighed for at hæve sig op over hverdagen og se medarbejder, leder og virksomhed i et udviklingsperspektiv.
ParUdviklingsSamtalen er altså det årlige overbliksmøde, hvor parret gør status. Personligt og pengemæssigt:

• Hvordan har vi levet det seneste år?
• Har vi nået det, vi gerne vil - hver især og sammen?
• Er der noget, vi ikke har prioriteret højt nok? Skal noget ændres?
• Hvad vil vi satse på i det kommende år? Og hvordan får vi råd til det, vi gerne vil?

Med til PUS-samtalen hører også, at man tjekker de juridisk-økonomiske aspekter af samlivet. Og på en fordomsfri og konstruktiv måde vender:

• Om det er rimeligt at fortsætte med at leve papirløst, når man får børn, og den ene måske går ned i tid og løn for at passe dem.
• Om formuefællesskabet, som man automatisk får, når man gifter sig, nu også er det, der egner sig bedst til dine-mine-vores-børn-modellen. For ikke at tale om, hvis den ene har gæld.
• Om hvordan man hver især er stillet, hvis den ene dør, eller man går fra hinanden.

Penge og parforhold – en test:

Hvor godt kender du økonomien i jeres forhold? Ved du:

1. Hvor meget I bruger til mad, drikkevarer og øvrig husholdning hver måned?
2. Hvor meget I betaler i rente og gebyrer (Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP) på kassekredit og eventuelle andre lån?
3. Hvilke forsikringer, I har, og hvor meget de koster jer om året?
4. Hvad din partners nettoløn er, dvs. hvor meget hun eller han har efter skat hver måned?
5. Hvad der skal ske med jeres bolig, hvis I går fra hinanden?
6. Hvilke former for pensioner, du har, og hvor stor den samlede opsparing er i dag?
7. Hvilke former for pensioner, din partner har, og hvor stor den samlede opsparing er i dag?
8. Hvem, der arver hvordan og hvor meget efter dig, hvis du dør?
9. Hvem, der arver din partner, hvordan og hvor meget, hvis han eller hun dør?
10. Hvad du selv og din partner ønsker at få råd til på længere sigt? Med andre ord: Har I en vision og gennemgår I økonomien sammen med jævne mellemrum?

Point: Et ja giver 1 point. Et nej 0 point.

Score:
9-10 point: Du har godt indblik i parforholdets økonomi, og ingen af jer vil formentlig få større økonomiske problemer, hvis den ene dør. I taler sikkert jævnligt om økonomien, fordi I har opdaget, at det giver overskud i dobbelt forstand. Bliv endelig ved.

5-8 point: du har indblik i dele af jeres privatøkonomi, men der er også områder, hvor du med fordel kunne vide mere. Tag en snak om pengene i parforholdet.

0-5 point: Du kan med fordel interessere dig mere for økonomien og for, hvordan du er stillet, hvis din partner dør, eller hvis (det utænkelige skulle ske, at) I går fra hinanden.
Formentlig får I også mere overskud i den daglige økonomi ved at tage en snak om pengene i parforholdet. Så hvorfor ikke tage snakken? Jo før jo bedre.

Lisbeth Nebelong, oktober 2009